IPB Style© Fisana

İçeriğe atla

  • Facebook ile giriş yap Twitter ile giriş yap OpenID ile giriş yap Windows Live ile giriş yap Log In with Google      Giriş Yap   
  • Kayıt Olun

   

Android Uygulamaları iPhone & iPad Uygulamaları Teknoloji Haberleri Android Oyunları Link Ekle Link Ekle
- - - - -

AZZ MaHMD HÜDY HaZRETLeRi


No replies to this topic

#1 naz55

  • MobilMan
  • 453 Mesaj sayısı:
  • YerSamsun

Gönderim tarihi: 15 / Mayıs / 2010 / Cumartesi - 17:55

AZZ MAHMD HDY HAZRETLERİ

(1541-1628)
Osmanlı devri İstanbul vellerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmd'dur. "Hüdy" ismi ve "Azz" sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdd Hazretleri'nin neslinden olup, "seyyid"dir. Bunu ilhlerinin birinde:

Ceddim ü prim sultan
Sensin y Reslallh

diyerek kendisi de ifde eder.
Koçhisar'da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar'da geçmiştir.

O, bir asra yakın ömür sürmüş ve sekiz pdişh devrini idrk etmiş bir gönül sultanıdır. Asrında, gerek eserleri, gerekse sohbet, irşd, vaaz ve nashatleri ile ümmet için bir feyiz kaynağı olmuştur.

İlim, tasavvuf ve edebiyat sahalarında parlak bir hüviyete sahip bulunan Hüdy Hazretleri, mneviyat rehberleri arasında müstesn bir mevkii hizdir. O, kuruluş yıllarında şeyh Edebali Hazretleri'nin yapmış olduğu kıymetli irşd, hizmet ve faliyeti, aynı aşk, vecd ve heyecanla yürütebilen ndir bir mnev şahsiyettir. Allh rızsı istikmetinde ihls, sammiyet ve gayret üzere hareket eden Hüdy Hazretleri, sahip olduğu zhir ve btın liykat sebebiyle de hem pdişhların hem de bütün teb'anın sevdiği bir Hakk dostu olarak tebrüz etmiştir.
Osmanlı'nın yükselişten yavaş yavaş duraklamaya doğru seyir takip eden bir devrinde yaşayan Hüdy Hazretleri, bir yandan sultanlarını dil, gayretli ve mneviyat bakımından zinde olmaları için büyük himmetler sarfetmiş, bir yandan da birtakım kargaşadan bunalan devlet riclinin ve halkın gönül yaralarını det hzık bir hekim gibi sarmasını bilmiştir. Bundan dolayı hemen herkes, onun sohbet, irşd ve hizmet sofrasına koşarak ferahlamış; derghı, bir sedet ve gönül meknı olmuştur.

Gerçekten onun devri, sedetle felketin birbirini takip ettiği çileli bir zamana rastlamaktadır. Zr siys bakımdan gittikçe artan ve ictim bünyeyi de son derece sarsan çalkantılar, bu devirde görülmeye başlamıştır. Askerdeki disiplin ve nizamın sarsılıp bozulmasının fec bir surette II. Genç Osman'ı katletme derecesine ulaştığı ve IV. Murd'ın tahtının önünde sadrazamı Hfızlarının tahta bile bulaşmış olduğu düşünülürse, o günlerin siys ahvli daha iyi anlaşılır.İşte böyle çalkantılı bir devirde İslm tasavvufunun tesell edici nefhasıyla Hakk'ın ve hakkatin sesine çağıran Hüdy Hazretleri, derghına diğerlerine nazaran çok farklı bir hüviyet kazandırmıştır. yle ki, devlet idresinde azl ve nefyedilen kimselerin ve cemiyette zuhr eden anarşinin önünden kaçanların yegne sığındıkları yer, onun dergh-ı şerfi olmuştur. Nitekim Halil Paşa, Dilver Paşa ve Ali Paşa gibi zevt, başları her dara düştükçe bu dergha sığınmışlardır. Bu yönüyle Hüdy Hazretleri'nin dergh-ı şerfi, kimsenin zarar ve ziynının erişemeyeceği, günümüz tbiriyle bir nev dokunulmazlığı olan emn bir mekn hüviyetine bürünmüştür. Denilebilir ki, o zamanlar Osmanlı mülkünde bu mekndan başka hiçbir dergh, bu kadar nil-i hürmet ve ihtirm değildi.

Burada Azz Mahmd Hüdy Hazretleri'nin böyle bir makama hiz oluşu ve sahip bulunduğu müstesn liykati elde edişinin nasıl tahakkuk ettiği üzerinde hssaten ve dikkatle durmak gerekir. Zr onu bu kemle ulaştıran metod, aynı yolda yürüyenlere müstesn bir nümne-i imtisldir.


Osman Nuri TOPBAş

<br />
<br />
Gönderilen Resim <br />
<br />
[color=maroon][size=13pt]Ben umutsuzlu�un oldu�u yerde umudumu kaybetmeden y�r�meyi bilirim.! ..<br />
<br />
Her y�r�d���m yolda �AKILLAR her durdu�um yerde �AKALLAR olsa ne yazar !! ..<br />
<br />
Tarihi ben yazd�m tarih'tende ben Silerim !!!!!
<br />
<br />
Gönderilen Resim <br />
<br />
Similar Topics

Similar topic not found3 Kullanıcı bu konuyu okuyor

0 üye, 3 ziyaretçi, 0 gizli üye

Google Sitemap Generator
Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle