IPB Style© Fisana

襤癟erie atla

  • Facebook ile giri yap Twitter ile giri yap OpenID ile giri yap Windows Live ile giri yap Log In with Google      Giri Yap   
  • Kay覺t Olun

   

Android Uygulamalar覺 iPhone & iPad Uygulamalar覺 Teknoloji Haberleri Android Oyunlar覺 Link Ekle Link Ekle
- - - - -

MUSTAFA KEMAL ATATRK (1881 – 1938) - HAYATI


No replies to this topic

#1 siirlerefendisi

    Administrator

  • Administrators
  • 9.282 Mesaj say覺s覺:
  • YerKonya

G繹nderim tarihi: 17 / Mart / 2009 / Sal覺 - 15:49

MUSTAFA KEMAL ATAT鄄K (1881 – 1938)Mustafa Kemal Atat羹rk 1881 y覺l覺nda Sel滱ik'te Kocakas覺mMahallesi, Isl殠h滱e Caddesi'ndeki 羹癟 katl覺 pembe evde dodu. Babas覺 Ali R覺za Efendi, annesi Z羹beyde Han覺m'd覺r. Baba taraf覺ndan dedesi Haf覺z Ahmet Efendi XIV-XV. y羹zy覺llarda Konya ve Ayd覺n'dan Makedonya'ya yerletirilmi Kocac覺k Y繹r羹klerindendir. Annesi Z羹beyde Han覺m ise Sel滱ik yak覺nlar覺ndaki Langaza kasabas覺na yerlemi eski bir T羹rk ailesinin k覺z覺d覺r. Milis subayl覺覺, evkaf katiplii ve kereste ticareti yapan Ali R覺za Efendi, 1871 y覺l覺nda Z羹beyde Han覺m'la evlendi. Atat羹rk'羹n be kardeinden d繹rd羹 k羹癟羹k yalarda 繹ld羹, sadece Makbule (Atadan) 1956 y覺l覺na dein yaad覺.


K羹癟羹k Mustafa 繹renim 癟a覺na gelince Haf覺z Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde 繹renime balad覺, sonra babas覺n覺n isteiyle emsi Efendi Mektebi'ne ge癟ti. Bu s覺rada babas覺n覺 kaybetti (1888). Bir s羹re Rapla パftlii'nde day覺s覺n覺n yan覺nda kald覺ktan sonra Sel滱ik'e d繹n羹p okulunu bitirdi. Sel滱ik M羹lkiye R羹tiyesi'ne kaydoldu. K覺sa bir s羹re sonra 1893 y覺l覺nda Askeri R羹tiye'ye girdi. Bu okulda Matematik 繹retmeni Mustafa Bey ad覺na "Kemal" i ilave etti. 1896-1899 y覺llar覺nda Manast覺r Askeri 襤d歍i'sini bitirip, 襤stanbul'da Harp Okulunda 繹renime balad覺. 1902 y覺l覺nda temen r羹tbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te y羹zba覺 r羹tbesiyle Akademi'yi tamamlad覺. 1905-1907 y覺llar覺 aras覺nda am'da 5. Ordu emrinde g繹rev yapt覺. 1907'de Kolaas覺 (K覺demli Y羹zba覺) oldu. Manast覺r'a III. Ordu'ya atand覺. 19 Nisan 1909'da 襤stanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Bakan覺 olarak g繹rev ald覺. 1910 y覺l覺nda Fransa'ya g繹nderildi. Picardie Manevralar覺'na kat覺ld覺. 1911 y覺l覺nda 襤stanbul'da Genel Kurmay Bakanl覺覺 emrinde 癟al覺maya balad覺.

1911 y覺l覺nda 襤talyanlar覺n Trablusgarp'a h羹cumu ile balayan savata, Mustafa Kemal bir grup arkada覺yla birlikte Tobruk ve Derne b繹lgesinde g繹rev ald覺. 22 Aral覺k 1911'de 襤talyanlara kar覺 Tobruk Sava覺n覺 kazand覺. 6 Mart 1912'de Derne Komutanl覺覺na getirildi.

Ekim 1912'de Balkan Sava覺 balay覺nca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolay覺r'daki birliklerle savaa kat覺ld覺. Dimetoka ve Edirne'nin geri al覺n覺覺nda b羹y羹k hizmetleri g繹r羹ld羹. 1913 y覺l覺nda Sofya Ateemiliterliine atand覺. Bu g繹revde iken 1914 y覺l覺nda yarbayl覺a y羹kseldi. Ateemiliterlik g繹revi Ocak 1915'te sona erdi. Bu s覺rada I. D羹nya Sava覺 balam覺, Osmanl覺 襤mparatorluu savaa girmek zorunda kalm覺t覺. Mustafa Kemal 19. T羹meni kurmak 羹zere Tekirda'da g繹revlendirildi.

1914 y覺l覺nda balayan I. D羹nya Sava覺'nda, Mustafa Kemal ドnakkale'de bir kahramanl覺k destan覺 yaz覺p 襤tilaf Devletlerine "ドnakkale ge癟ilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915'te ドnakkale Boaz覺n覺 ge癟meye kalkan 襤ngiliz ve Frans覺z donanmas覺 a覺r kay覺plar verince Gelibolu Yar覺madas覺'na asker 癟覺karmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Ar覺burnu'na 癟覺kan d羹man kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettii 19. T羹men Conkbay覺r覺'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu baar覺 羹zerine albayl覺a y羹kseldi. 襤ngilizler 6-7 Austos 1915'te Ar覺burnu'nda tekrar taarruza ge癟ti. Anafartalar Grubu Komutan覺 Mustafa Kemal 9-10 Austos'ta Anafartalar Zaferini kazand覺. Bu zaferi 17 Austos'ta Kire癟tepe, 21 Austos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. ドnakkale Savalar覺nda yakla覺k 253.000 ehit veren T羹rk ulusu onurunu 襤tilaf Devletlerine kar覺 korumas覺n覺 bilmitir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, 繹lmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini deitirmitir.
Mustafa Kemal ドnakkale Savalar覺'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbak覺r'da g繹rev ald覺. 1 Nisan 1916'da t羹mgenerallie y羹kseldi. Rus kuvvetleriyle savaarak Mu ve Bitlis'in geri al覺nmas覺n覺 salad覺. am ve Halep'teki k覺sa s羹reli g繹revlerinden sonra 1917'de 襤stanbul'a geldi. Velihat Vahidettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyehatten sonra hastaland覺. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 Austos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutan覺 olarak d繹nd羹. Bu cephede 襤ngiliz kuvvetlerine kar覺 baar覺l覺 savunma savalar覺 yapt覺. Mondros M羹tarekesi'nin imzalanmas覺ndan bir g羹n sonra, 31 Ekim 1918'de Y覺ld覺r覺m Ordular覺 Grubu Komutanl覺覺na getirildi. Bu ordunun kald覺r覺lmas覺 羹zerine 13 Kas覺m 1918'de 襤stanbul'a gelip Harbiye Nez漷eti'nde (Bakanl覺覺nda) g繹reve balad覺.

Mondros M羹tarekesi'nden sonra 襤tilaf Devletleri'nin Osmanl覺 ordular覺n覺 igale balamalar覺 羹zerine; Mustafa Kemal 9. Ordu M羹fettii olarak 19 May覺s 1919'da Samsun'a 癟覺kt覺. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yay覺mlad覺覺 genelgeyle "Milletin istikl滎ini yine milletin azim ve karar覺n覺n kurtaraca覺n覺 " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplant覺ya 癟a覺rd覺. 23 Temmuz - 7 Austos 1919 tarihleri aras覺nda Erzurum, 4 - 11 Eyl羹l 1919 tarihleri aras覺nda da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatan覺n kurtuluu i癟in izlenecek yolun belirlenmesini salad覺. 27 Aral覺k 1919'da Ankara'da heyecanla kar覺land覺. 23 Nisan 1920'de T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi'nin a癟覺lmas覺yla T羹rkiye Cumhuriyeti'nin kurulmas覺 yolunda 繹nemli bir ad覺m at覺lm覺 oldu. Meclis ve H羹k羹met Bakanl覺覺na Mustafa Kemal se癟ildi T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi, Kurtulu Sava覺'n覺n baar覺yla sonu癟lanmas覺 i癟in gerekli yasalar覺 kabul edip uygulamaya balad覺.

T羹rk Kurtulu Sava覺 15 May覺s 1919'da Yunanl覺lar覺n 襤zmir'I igali s覺ras覺nda d羹mana ilk kurunun at覺lmas覺yla balad覺. 10 Austos 1920 tarihinde Sevr Antlamas覺'n覺 imzalayarak aralar覺nda Osmanl覺 襤mparatorluu'nu paylaan I. D羹nya Sava覺'n覺n galip devletlerine kar覺 繹nce Kuv-yi Milliye ad覺 verilen milis kuvvetleriyle sava覺ld覺. T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi d羹zenli orduyu kurdu, Kuv-yi Milliye - ordu b羹t羹nlemesini salayarak sava覺 zaferle sonu癟land覺rd覺.

Mustafa Kemal y繹netimindeki T羹rk Kurtulu Sava覺n覺n 繹nemli aamalar覺 unlard覺r:

Sar覺kam覺 (20 Eyl羹l 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve G羹mr羹'n羹n (7 Kas覺m 1920) kurtar覺l覺覺.
ポkurova, Gazi Antep, Kahraman Mara anl覺 Urfa savunmalar覺 (1919- 1921)
I. 襤n繹n羹 Zaferi (6 -10 Ocak 1921)
II. 襤n繹n羹 Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)
Sakarya Zaferi (23 Austos-13 Eyl羹l 1921)
B羹y羹k Taarruz, Bakomutan Meydan Muhaberesi ve B羹y羹k Zafer (26 Austos 9 Eyl羹l 1922)

Sakarya Zaferinden sonra 19 Eyl羹l 1921'de T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareal r羹tbesi ve Gazi unvan覺n覺 verdi. Kurtulu Sava覺, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlamas覺'yla sonu癟land覺. B繹ylece Sevr Antlamas覺'yla parampar癟a edilen, T羹rklere 5-6 il b羹y羹kl羹羹nde vatan b覺rak覺lan T羹rkiye topraklar覺 羹zerinde ulusal birlie dayal覺 yeni T羹rk devletinin kurulmas覺 i癟in hi癟bir engel kalmad覺.
23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin a癟覺lmas覺yla T羹rkiye Cumhuriyeti'nin kuruluu m羹jdelenmitir. Meclisin T羹rk Kurtulu Sava覺'n覺 baar覺yla y繹netmesi, yeni T羹rk devletinin kuruluunu h覺zland覺rd覺. 1 Kas覺m 1922'de hil殞et ve saltanat birbirinden ayr覺ld覺, saltanat kald覺r覺ld覺. B繹ylece Osmanl覺 襤mparatorluu'yla y繹netim balar覺 kopar覺ld覺. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atat羹rk oybirliiyle ilk cumhurbakan覺 se癟ildi. 30 Ekim 1923 g羹n羹 襤smet 襤n繹n羹 taraf覺ndan Cumhuriyet'in ilk h羹k羹meti kuruldu. T羹rkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik kay覺ts覺z arts覺z milletindir" ve "Yurtta bar覺 cihanda
bar覺" temelleri 羹zerinde y羹kselmeye balad覺.
Soyad覺 Kanunu gereince, 24 Kas覺m 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "Atat羹rk" soyad覺 verildi.

Atat羹rk, 24 Nisan 1920 ve 13 Austos 1923 tarihlerinde TBMM Bakanl覺覺na se癟ildi. Bu bakanl覺k g繹revi, Devlet-H羹k羹met Bakanl覺覺 d羹zeyindeydi. 29 Ekim 1923 y覺l覺nda Cumhuriyet ilan edildi ve Atat羹rk ilk cumhurbakan覺 se癟ildi. Anayasa gereince d繹rt y覺lda bir cumhurbakanl覺覺 se癟imleri yenilendi. 1927,1931, 1935 y覺llar覺nda TBMM Atat羹rk'羹 yeniden cumhurbakanl覺覺na se癟ti.
Atat羹rk s覺k s覺k yurt gezilerine 癟覺karak devlet 癟al覺malar覺n覺 yerinde denetledi. 襤lgililere aksayan y繹nlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbakan覺 s覺fat覺yla T羹rkiye'yi ziyaret eden yabanc覺 羹lke devlet bakanlar覺n覺, babakanlar覺n覺, bakanlar覺n覺 komutanlar覺n覺 a覺rlad覺.
15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtulu Sava覺'n覺 ve Cumhuriyet'in kuruluunu anlatan b羹y羹k nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Y覺l Nutku'nu okudu.

Atat羹rk 繹zel yaam覺nda sadelik i癟inde yaad覺. 29 Ocak 1923'de Latife Han覺mla evlendi. Bir癟ok yurt gezisine birlikte 癟覺kt覺lar. Bu evlilik 5 Austos 1925 tarihine dek s羹rd羹. プcuklar覺 癟ok seven Atat羹rk Afet (襤nan), Sabiha (G繹k癟en), Fikriye, 釿k羹, Nebile, Rukiye, Zehra adl覺 k覺zlar覺 ve Mustafa adl覺 癟oban覺 manevi evlat edindi. Abdurrahim ve 襤hsan adl覺 癟ocuklar覺 himayesine ald覺. Yaayanlar覺na iyi bir gelecek haz覺rlad覺.

1937 y覺l覺nda 癟iftliklerini hazineye, bir k覺s覺m ta覺nmazlar覺n覺 da Ankara ve Bursa Belediyelerine ba覺lad覺. Miras覺ndan k覺zkardeine, manevi evlatlar覺na, T羹rk Dil ve Tarih Kurumlar覺na pay ay覺rd覺. Kitap okumay覺, m羹zik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve y羹zmeyi 癟ok severdi. Zeybek oyunlar覺na, g羹ree, Rumeli t羹rk羹lerine a覺r覺 ilgisi vard覺. Tavla ve bilardo oynamaktan b羹y羹k keyif al覺rd覺. Sakarya adl覺 at覺yla, k繹pei Fox'a 癟ok deer verirdi. Zengin bir kitapl覺k oluturmutu. Akam yemeklerine devlet ve bilim adamlar覺n覺, sanat癟覺lar覺 davet eder, 羹lkenin sorunlar覺n覺 tart覺覺rd覺. Temiz ve d羹zenli giyinmeye 繹zen g繹sterirdi. Doay覺 癟ok severdi. S覺k s覺k Atat羹rk Orman パftlii'ne gider, 癟al覺malara bizzat kat覺l覺rd覺.

Frans覺zca ve Almanca biliyordu. 10 Kas覺m 1938 saat 9.05'te yakaland覺覺 siroz hastal覺覺ndan kurtulamayarak 襤stanbul'da Dolmabah癟e Saray覺'nda hayata g繹zlerini yumdu. Cenazesi 21 Kas覺m 1938 g羹n羹 t繹renle ge癟ici istirahatg殠覺 olan Ankara Etnografya M羹zesi'nde topraa verildi. An覺tkabir yap覺ld覺ktan sonra n牄覺 g繹rkemli bir t繹renle 10 Kas覺m 1953 g羹n羹 ebedi istirahatg殠覺na g繹m羹ld羹.

ATAT鄄K'逴 ESERLER襤

YAZDI粁 K襤TAPLARI
1) Nutuk
2) Medeni Bilgiler
3) B繹l羹羹n Muharebe Eitimi
4) Cumal覺 Ordugah覺
5) Tak覺m覺n Muharebe Eitimi
6) Taktik Tatbikat Gezileri
7) Geometri
8) Subay ve Komutan ile Konumalar
NUTUK

Yurdumuzun par癟alan覺p, igal edildii g羹nlerden balayarak, T羹rk tarihinde bir d繹n羹m noktas覺 olan 襤stiklal Sava覺'n覺, T羹rkiye Cumhuriyeti'nin kuruluunu ve ink覺laplar覺n yap覺l覺覺n覺 anlatan Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden, deerli bir kaynak eseridir.

Atat羹rk'羹n kendi kaleminden 癟覺kan bu eser, yine Atat羹rk taraf覺ndan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri aras覺nda Ankara'da toplanan 襤kinci Kurultay覺'nda 36,5 saat s羹ren ve alt覺 g羹nde okunan tarihi bir hitabeye dayand覺覺 i癟in Nutuk ad覺n覺 alm覺t覺r.

Nutuk yaln覺z ge癟mi devrin bir hikayesi olarak d羹n羹m羹z羹 anlatmakla kalmay覺p, yak覺n tarihimizden al覺nan ibret dolu tecr羹belerle, milli varl覺覺m覺z覺n bug羹n羹ne de yar覺n覺na da 覺覺k tutabilen bir deer ta覺maktad覺r.
Nutuk, milleti 羹lkenin geleceini belirleyecek olan milli birlik ilkesi etraf覺nda bilin癟lendirip, kenetlendirerek, milli irade ve milli hakimiyet kavramlar覺n覺n harekete d繹n羹t羹r羹lmesi yoluyla, T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi'nin kuruluundan Cumhuriyetin ilan覺na kadar uzanan baar覺l覺 bir tarihi ak覺覺n hikayesidir.
Nutuk ilk defa 1927 y覺l覺nda, biri as覺l metin, dieri belgeler olmak 羹zere Arap harfleriyle iki cilt olarak yay覺nlanm覺t覺r. Ayn覺 y覺l, tek cilt halinde l羹ks bir bask覺s覺 da yap覺lm覺t覺r. Yaz覺 ink覺lab覺ndan sonra, bu ilk metnin okunmas覺 g羹癟letiinden, 1934 y覺l覺nda, Milli Eitim Bakanl覺覺nca 羹癟 cilt olarak yeniden bas覺lm覺t覺r. Nutuk, Atat羹rk K羹lt羹r Dil ve
Tarih Y羹ksek Kurumu Atat羹rk Arat覺rma Merkezince yeniden bas覺lm覺t覺r.

MEDEN襤 B襤LG襤LER (YURTTALIK B襤LG襤LER襤)
"Medeni Bilgiler ve Atat羹rk'羹n El Yaz覺lar覺" adl覺 kitap Prof. Dr. A. Afetinan taraf覺ndan ilk kez 1930'da "Vatanda 襤癟in Medeni Bilgiler" ad覺yla yay覺mlanm覺t覺r. Art arda bask覺lar覺 yap覺lan ve uzun y覺llar ortaokullarda ders kitab覺 olarak okutulan "Vatanda 襤癟in Medeni Bilgiler" in b羹y羹k 癟ounluu Atat羹rk'羹n dorudan doruya kendisinin kaleme ald覺覺 belgelere dayanmaktad覺r...

B烴嗝逴 MUHAREBE E陑訊襤M襤
"B繹l羹k Muharebe Eitimi" olarak yay覺nlanan eser, meskun yerlerde muharebe, savunma ve taarruz konular覺n覺 kapsamaktad覺r. Meskun yerlerin s覺n覺rlay覺c覺 durumlar覺n覺n muharebeye etkisi, savunma mevziinin se癟imi, savunma mevziinin haz覺rlanmas覺, ate sahalar覺n覺n temizlenmesi, ate taksimi, ate tutmayan 繹l羹 b繹lgelerin kapat覺lmas覺 ve mevziin igali gibi savunman覺n esas覺n覺 oluturan konular ilenmitir. Ayr覺ca taarruzda birliin ald覺覺 tertip ve d羹zen, ilerleme, ate 羹st羹nl羹羹, ihtiyatlar覺n kullan覺lmas覺 gibi taarruz harekat覺nda her zaman kar覺la覺lacak konular ele al覺nm覺t覺r.

Gen癟 Kurmay 琄y羹zba覺 Mustafa Kemal (Atat羹rk) taraf覺ndan, Almanca asl覺ndan terc羹me edilen ve bal覺 olduu ordunun eitimine katk覺s覺 olan bu eserden yeni nesillerin de faydalanabilmeleri i癟in bug羹nk羹 T羹rk癟e'ye 癟evrilmitir.

CUMALI ORDUG黏I
Cumal覺 Ordug殠覺; Makedonya b繹lgesinde, K繹pr羹l羹 - 襤tip yolu 羹zerinde bulunmaktad覺r. Bu ordug殠ta, 3. S羹vari T羹men Komutan覺 Tugeneral Suphi Paa'n覺n komutas覺 alt覺nda kurulan bir s羹vari tugay覺na eitim ve manevra yapt覺r覺lm覺t覺r. Bu manevraya kat覺lan Mustafa Kemal, "Cumal覺 Ordug殠覺" adl覺 eserini yazm覺; s羹vari, b繹l羹k, alay, tugay eitim ve manevralar覺n覺 anlatm覺t覺r.
Mustafa Kemal bir kurmay subay olarak teorik bilgilere 繹nem vermekte, ancak askeri tatbikat ve manevralardan sadece kat覺lanlar覺n yararlanmas覺n覺 yeterli g繹rmemektedir. Bu y羹zden, 10 g羹n s羹ren bu tatbikat s覺ras覺nda tuttuu g繹zlem notlar覺n覺, haz覺rlanan meseleleri ve komutanlar覺n yapt覺klar覺 eletirileri yazm覺, bol kroki ile k羹癟羹k bir bro羹r haline d繹n羹t羹rm羹t羹r. 12 Eyl羹l 1909'da tamamlad覺覺 bu eseri, Selanik'te 1909 y覺l覺nda matbaa harfleriyle bas覺lm覺t覺r. Eser; 39 sayfa metin ve 7 adet krokiden olumaktad覺r.

TAKIMIN MUHAREBE E陑訊襤M襤
Bu kitap; Berlin Askeri 鈆iversitesi eski m羹d羹rlerinden General Litzmann'覺n "Seferber Mevcudunda Tak覺m, B繹l羹k ve Taburun Muharebe Talimleri" adl覺 eserinin ilk b繹l羹m羹n羹 oluturmakta olup, Selanik'te 3.Ordu Karargah覺'nda g繹revli, Kurmay K覺demli Y羹zba覺 Mustafa Kemal taraf覺ndan Almancadan Osmanl覺ca diline 癟evrilmi ve 1908 y覺l覺nda Selanik As覺r Matbaas覺nda bas覺lm覺t覺r.
Kitab覺n 繹z羹; seferi tam mevcutlu bir tak覺m覺n, deiik hava artlar覺 ve 癟eitli arazide, basit bir mesele i癟inde muharebe y繹ntemlerinin uygulamas覺, avc覺 hatt覺 tekiliyle bir avc覺 hatt覺n覺n ate muharebesi 羹zerinde toplanmaktad覺r.
Mustafa Kemal Paa, subaylar覺n arazide yetitirilmesini ama癟layan tatbikat覺n, 繹nemini vurgulayan bu eserini, 1911 y覺l覺nda 5. Kolordu Harekat ube M羹d羹r羹 iken yazm覺t覺r. Bu eserde, kar覺l覺kl覺 olarak k覺rm覺z覺 ve mavi muharebe birliklerinin Selanik-K覺lk覺 aras覺nda yapt覺klar覺 savunma ve taarruz uygulamalar覺n覺n deerlendirilmesi yap覺lm覺t覺r.

TAKT襤K VE TATB襤KAT GEZ襤S襤
Bu eserinde, bir muharebeyi sevk ve idarede belirli kurallar覺n olamad覺覺n覺 vurgulamas覺 yan覺nda, komutan olan kiinin nitelikleri 羹zerinde de durmutur. Bunlar ise; birliini bar覺ta ve savata eitmek, y繹netmek ve g繹zetmekteki 羹st羹n baar覺, elindeki kuvvetin eksikliini giderecek d羹羹nce g羹c羹 ve astlar覺ndan her konuda 羹st羹nl羹羹 salamakt覺r. Bunun yan覺nda, kiisel cesaret, bakalar覺n覺n hareketini 繹nceden sezi ve harekat覺n覺 en uygun zamanda yapabilme yetenei olmal覺d覺r. Ortak amac覺n ger癟ekletirilebilmesi i癟in birliklerini baar覺l覺 bir ekilde y繹netmeli, astlar覺 羹zerinde etkili olmal覺 ve otoritesini kurabilmelidir.

Bu eserde ayr覺ca bir komutan覺n baar覺l覺 olabilmesi i癟in bu kurallar覺 sadece okumu ve 繹renmi olman覺n yeterli olamad覺覺, bunlar覺n tatbikat覺n覺n da 繹nemi belirtilmitir

GEOMETR襤
Atat羹rk bu kitab覺 繹l羹m羹nden bir bu癟uk y覺l 繹nce III. T羹rk Dil Kurultay覺ndan hemen sonra 1936-1937 y覺l覺 k覺 aylar覺nda Dolmabah癟e Saray覺nda kendi eliyle yazm覺t覺r. Atat羹rk Arap癟a ve Fars癟a terimlerle dolu ders kitaplar覺n覺n 繹renciler a癟覺s覺ndan 繹renimi geciktireceini d羹羹nm羹t羹.

SUBAY VE KOMUTAN 襤LE KONUMALAR
"Subay ve Komutan ile Konumalar" Atat羹rk羹n askerlie ilikin eserlerinin en 繹nemlilerinden birisidir. Bu eser, Atat羹rk, 1914 y覺l覺nda Kurmay Yarbay r羹tbesiyle Sofya askeri Ataesi olarak bulunduu s覺rada, Nuri conker'in "Zabit ve Kumandan (Subay ve Komutan)" adl覺 kitab覺na kar覺l覺k olarak yaz覺lm覺t覺r.
Gen癟 subay覺n, i癟inde bulunduu ordudaki aksakl覺klar覺, hatalar覺 nas覺l sezdiini; bunlara kar覺 tepkisiz kalmayarak 羹st makamlara hatalar ve 癟繹z羹m yollar覺n覺 nas覺l sunduunu; 羹lkenin i癟inde bulunduu askeri ve siyasal durumdan duyduu ac覺lar覺 kitab覺n birinci b繹l羹m羹nde bulmaktay覺z.
Atat羹rk, bir subay覺n ta覺mas覺 gereken 繹zveri, 繹l羹m羹 g繹ze alma, emri alt覺ndakileri sevk ve idare edebilme, taarruz ruhu, inisiyatif 繹zellikleri hakk覺nda, Nuri Conker'in g繹r羹lerine kat覺lm覺 ve kendi d羹羹ncelerini de 癟eitli 繹rneklerle destekleyerek a癟覺klam覺t覺r.

Bunlar覺n yan覺 s覺ra, T羹rk kad覺n覺n覺n, asl覺nda toplumu yaratmada 癟ok etkili olabilecekken, suskunluu se癟tiini b羹t羹n a癟覺kl覺覺yla ortaya koymaktan kendini alamam覺t覺r. T羹rk ulusu hakk覺nda ise "kukusuz bizim ulusumuzun karakteri de b羹t羹n karakterler gibi y羹kselmeye ve istenen ekle girmeye elverilidir. Fakat kendi kendisine olmak kouluyla..."dedikten sonra, d覺ardan ulusumuzun karakterine yap覺lmak istenen etkilerin amac覺na ulaamayaca覺n覺 vurgulam覺t覺r.

Subaylarda ve erlerdeki inisiyatif 繹zelliine eserinde geni bir b繹l羹m ay覺ran Atat羹rk, kendi d繹nemindeki ile daha 繹nceki d繹nemlerde Osmanl覺 ordusunu k覺yaslam覺t覺r. 畤ellikle Trablusgarp Sava覺'nda edindii deneyimler ile kendiliinden hareket ve i g繹rme 繹zelliinin, olmas覺 gereken s覺n覺r覺n覺 g繹stermitir.
Atat羹rk, eserin son b繹l羹m羹nde, Kuzey Afrika'da birlikte 癟arp覺t覺覺 korkusuz ve yiit silah arkadalar覺n覺 anm覺 ve onlar覺 "y羹ksek askerlik niteliklerine" sahip insanlar olarak tan覺mlam覺t覺r. Bu davran覺覺 O'nun dier b羹t羹n 羹st羹nl羹klerinin yan覺 s覺ra insanc覺l y繹n羹ne de tan覺kl覺k eder.


1 Kullan覺c覺 bu konuyu okuyor

0 羹ye, 1 ziyaret癟i, 0 gizli 羹ye

Google Sitemap Generator
Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle