IPB Style© Fisana

İçeriğe atla

 • Facebook ile giriş yap Twitter ile giriş yap OpenID ile giriş yap Windows Live ile giriş yap Log In with Google      Giriş Yap   
 • Kayıt Olun

   

Android Uygulamaları iPhone & iPad Uygulamaları Teknoloji Haberleri Android Oyunları Link Ekle Link Ekle
- - - - -

ARİSTOTALES


1 reply to this topic

#1 siirlerefendisi

  Administrator

 • Administrators
 • 9.282 Mesaj sayısı:
 • YerKonya

Gönderim tarihi: 17 / Kasım / 2007 / Cumartesi - 10:18

ARİSTOTALESHayatı: Aristo, M.. 384 yılında Makedonya kıyılarındaki Stogeria adındaki bir İyonya şehrinde dünyaya geldi. Babası Makedonya sarayında görevli bir doktordu. İhtimaldir ki babasının branşı Aristo'nun biyolojiye karşı ilgisinin uyanmasında önemli bir rol oynamıştır. Platon'un düşüncesinin matematiğin etkisinde kalması gibi, Aristo'nun düşüncesi de pek çok biçimde biyolojiden etkilenmiştir.
17-18 yaşlarındayken Aristo, Atina'ya gelerek Akademide öğrenci oldu. Platon'un 347'de ölümüne değin takriben 20 yıl Atina'da kaldı. Aristo, sonraları Platon 'un öğretilerinden uzaklaşıp bir çok noktada O nunla ters düştüğü söylenebilecek bir felsefe geliştirmiş olsa da, bir filozof olarak Platon ile kurduğu bağ Aristo'nun üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Bu ters düşme, idealar teorisinde ve Platonun siyaset teorisinde de kendini gösterir: Platon, bir anlamda, ideaları gözetirken, Aristo birçok belirli olguya yönelir. Platon ebedi ve kusursuz bir ideal devlet teorisi geliştirmeye uğraşırken, Aristo, mevcut devlet biçimlerini incelemekle işe başlayarak, devletler arasından mümkün olan en iyisini bulmaya çalışır. Fakat Platon ve Aristo'nun benzer yönlerini gözden ırak tutmak suretiyle aralarındaki farklılıkların üzerinde durmak doğru olmayacaktır. Platon'un ölümünden sonra Aristo çeşitli çalışma turları düzenledi. zellikle sualtı vahşi yaşamını inceledi. Tasvirci bir biyolog olan Aristo böylelikle gözlemlemeyi ve sınıflandırmayı öğrendi (fakat deney yapmayı değil. Deney ciddi biçimde Rönesans sırasında ortaya çıkmıştır).
Bir kaç yıl için, sonraları Büyük İskender diye anılacak Makedon veliahdına öğretmenlik yaptı. Ancak birbirlerinin üstünde herhangi bir etki bıraktıkları müphemdir. Aristo, esas itibariyle, şehir-devleti fikriyle ilgileniyordu, Yunanlıların ve Perslerin ikisinin de dahil olduğu bir büyük imparatorluk fikriyle değil.
İskender iktidarı ele geçirdikten sonra Aristo, Atina'ya taşındı ve orada kendi okulunu Lyceum - kurdu (M.. 335)1 Bu okul, 860 yıldan fazla bir süre ayakta kaldı ki bu süre neredeyse şimdiki Avrupa üniversitelerinin tümünün ömründen daha uzundur. Aristo Lyceum'da bir kütüphane açtı ve ilk doğal tarih müzesi de burada kuruldu. Aristo Lyceum 'da, çoğunlukla grup çalışması ürünü olan çeşitli araştırmalar düzenledi; örnek olarak genç asistanların yardımı sayesinde Yunanistan'daki 158 farklı şehir - devleti hükümet biçiminin sistematik tarifini bir araya topladı. Bu devasa çalışmadan elimizdeki tek bölüm Atina'nın anayasal gelişim tarihi ile ilgili olanıdır. Lyceum'daki kurslar felsefe, tarih, yurttaşlık bilgisi doğa bilimi (biyoloji), hitabet, edebiyat ve şiir sanatını kapsıyordu. Aristo'ya mal edilmiş günümüze kadar ulaşan yazıların ekserisi muhtemelen akademik ders notlarından oluşmaktadır. İskender 323 yılında ölünce, Makedon bir geçmişi var diye Atinalılar Aristo'ya karşı tavır aldılar. O da Atina'yı terk etti. Takip eden yıl, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu (322 yılında).
Bugün elimizde Aristo'nun bir çok çalışması bulunmakla beraber pek çoğu da kayıptır. O'nun çalışmalarının büyük bir kısmı öğrencileri tarafından düzenlenmiştir. Ortaçağın sonlarına doğru, Aristo'nun çalışmaları Avrupa'daki çeşitli eğitim merkezlerinde zorunlu okuma materyali olacak şekilde düzene konuldu ve sistemleştirildi. Aristo hakikatte araştırmacı bir filozoftu; her türlü soruya cevap bulma iddiasındaki kapalı ve tam bir düşünce sistemine sahip biri değildi
#2 siirlerefendisi

  Administrator

 • Administrators
 • 9.282 Mesaj sayısı:
 • YerKonya

Gönderim tarihi: 17 / Mart / 2009 / Salı - 15:27

2. KAYNAK


ARİSTOTELES

''Poetika'' adlı esriyle çağdaş politikanın, ''Ruh zerine'' adlı denemesiyle ise bugünkü psikolojinin temellerini atmış Batı düşünce tarihini büyük ölçüde etkilemiş, bir çok kuramın babası, filozof, bilgi adamı.
Aristoteles, M.. 384 yılında Ege Denizinde bulunan Stagira adasında doğdu.
Aristo'nun büyük babası Nicomachus, Büyük İskender'in büyük babasının saray hekimiydi. Sarayla olan bu yakın ilişki, Aristo'nun yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir.
Aristo eğitimine Eflatun'un akademisinde başladı. Eflatun'un en gözde öğrencisiydi. Akademiyi bitirdiğinde yakın arkadaşı Hermias'ın kız kardeşiyle evlendi ve bir oğlu oldu. Hermias, Persler tarafından çarmıha gerilerek öldürülünce, Aristo dostunun anısına bir kaside yazdı.
Aristo, Büyük İskender'in öğretmenliğine atandığında, Mitylene'de deniz hayvanları ve diğer konular üzerinde araştırmalar yapıyordu.
İskender'in yanı sıra bir çok soylu ailenin çocuğuna da ders veren Aristo, Mieza'da 'Orman Perilerinin Korusu' adında bir okul kurdu.
Aristo ve İskender'in bir araya gelmeleri, tarihteki en önemli birlikteliklerden biridir. ''Biri dünyayı elinde tutacak güç ve iradeye, diğeri ise dünyayı keşfedecek ve insan düşüncesinde yeni bir dünya yaratacak dehaya sahipti.''
Büyük saygı duyulan Aristo'ya, Kral Flip de hürmet etti ve oğlunun eğitmeninin doğduğu, kısa bir süre önce savaşta yıkılan Stagira şehrini yeniden kurdu.
İskender'in Aristo'ya olan sevgisi ve hayranlığı öğrenciliğinden sonra da devam etti. '' Babama hayatımı borçluyum, Aristo'ya ise değerli bir hayat sürme bilgisini'' diyerek ona olan sevgisini dile getiren İskender, adamlarını onun emrine vererek dilediği gibi araştırma yapmasına olanak sağlamıştı. Hatta, Aristo'nun elde etmeye gücünün yetmeyeceği bir çok değerli el yazmasını ona sağlamıştı.
İskender Asya fethine çıktığı sırada, o çağda dünyanın kültür merkezi olan Atina'ya dönen Aristo, Lyceum adı verilen bir okul açtı. ağın en büyük bilgesi olarak ün salmış olan Aristo'ya dünyanın dört bir yanından öğrenciler akın etmeye başladı.
Biyoloji, Aristo'nun çıkış noktasıydı. Felsefesi de bu nedenle gerçeklere ve bilime bağlı kaldı. ğrencilerine, doğa içinde gezintilere çıkarak ders verir, doğadaki canlılar üzerinde geniş araştırmalar yapardı.
İskender'in Babil'de ölümü üzerine, koruma kalkanı üzerinden kalkan Aristo'yu dinden uzak olmakla suçladılar. Sokrates'in sonuna uğramamak için Atina'dan ayrılıp Chalcis adasına sığındı ve kısa bir süre sonra M.. 322'de burada öldü.
Aristo'nun felsefesi, Thomas Aquinas, Dante, Spencer ve Goethe gibi bir çok büyük insanı etkilemiştir.
Aristo, Ortaçağ'ın düşünce temeli olan skolastik sistemin kurucusu olmuş ve Hristiyanlığı olduğu kadar, Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd gibi büyük İslam düşünürlerini de derinden etkilenmiştir.
Birçok farklı alanda eser veren Aristo'nun, insanlığın düşünce tarihinde, ışık tutmadığı hiç bir alan yoktur
Similar Topics

Similar topic not found3 Kullanıcı bu konuyu okuyor

0 üye, 3 ziyaretçi, 0 gizli üye

Google Sitemap Generator
Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle